Waarom ‘De Bird’?

  • Preventie en extra ondersteuning in het kader van coronavirus
  • Er wordt geen wachtlijst gehanteerd;
  • Het eerste gesprek kan binnen een week plaats vinden;
  • Als een sessie uitloopt bereken ik geen extra kosten;
  • Ik ben beschikbaar in de avonduren;
  • De privacy van mijn cliënten staat ten alle tijden voorop;
  • U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig;
  • Consulten worden door de meeste verzekeraars,vanuit een aanvullende verzekering vergoed en vallen buiten het eigen risico;
  • De praktijk is gevestigd in het centrum van Leeuwarden  met een vrij onopvallende ingang;
  • Ik ben aangesloten bij;

Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten, lidnummer 14020
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, licentienummer 403439R
Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg
Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, inschrijving 10279

AGB zorgverlenerscode 900100454, praktijkcode 90060060

Kamer van Koophandel, inschrijving 63005344
BTW nummer NL124677939B04