Visie & werkwijze

Visie
In mijn Praktijk voor Psycho-en Hypnotherapie ‘De Bird’ in Franeker/Friesland creëer ik een veilige, harmonieuze sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn.
De mens staat in mijn praktijk centraal. Ook hecht ik veel waarde aan onderling acceptatie en vertrouwen. De cliënt en het beoogde resultaat staan bij mij voorop. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Het uitgaanspunt van mijn manier van werken is dat ik iedere mens zie als een unieke eenheid.
Inmiddels maak ik in mijn praktijk veel gebruik van holistische coaching samen met toegevoegde hypnotherpeutische technieken. Deze twee vormen van therapie zijn het meest effectief, vullen elkaar aan en zijn doeltreffend. Hierbij kunnen onbewuste processen snel bewust worden gemaakt waardoor de oude patronen doorbroken worden en er ruimte komt voor nieuwe mogelijkheden.

Werkwijze
De eerste bijeenkomst is het intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we waaraan u wilt werken. Het is belangrijk dat er wederzijdse acceptatie ontstaat en u vertrouwen heeft in mij als therapeut en mijn behandelmethoden.

Na dit intakegesprek maak ik een behandelingsplan wat we tijdens de volgende bijeenkomst doornemen. Als cliënt krijgt u inzicht in het ontstaan van uw problematiek en de blokkades die u remmen in uw persoonlijke groei en ontwikkeling. Na wederzijds goedvinden wordt er gestart met de therapie.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van klassieke en moderne hypnotherapie en/of EMDR. Ik ben gespecialiseerd in kortdurende therapieën, waardoor het niet nodig is om alle trauma’s te herleven. Om snelle en blijvende resultaten te bereiken werk ik op bewust en onbewust niveau. De cliënt bepaalt ten alle tijden wat hij/zij wil bereiken en wel of niet wil veranderen.
In mijn praktijk is het uitgangspunt dat het aantal sessies zo klein mogelijk wordt gehouden. Uiteraard hangt dit af van de ernst van de klacht.

Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Als erkend hypnotherapeut en lid van het NBVH ben ik gebonden aan de ethische code tot geheimhouding. Alle informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en wordt uitsluitend gebruikt voor uw behandeling. Er wordt alleen contact opgenomen met derden (bv. huisarts) na overleg en toestemming van de cliënt.

Uiteraard ben ik in staat therapeutische sessies te bieden, in zowel het Nederlands als in het Pools.