Informatie

 

Tarieven
De kosten bedragen €75,-  per consult  (1á 1,5 uur)  

Vergoeding
Consulten worden door de verzekeraars geheel of gedeeltelijk, vanuit een aanvullende verzekering vergoed en vallen buiten het eigen risico.
Neem daarvoor contact op met de verzekeraar om te zien of u hiervoor in aanmerking komt. Vergoedingen vindt u hier.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat in bepaalde gevallen werkgevers of uitkerende instellingen bereid zijn de kosten voor therapie te vergoeden in het kader van professionalisering, preventie, verkorting van ziekteverzuim.

Geheimhouding
De NBVH therapeuten moeten zich houden aan de ethische code tot geheimhouding, alle informatie die u mij verstrekt, is vertrouwelijk. Er wordt alleen contact met derden opgenomen na overleg en met toestemming van de cliënt.

Klachten
Mocht u ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (www.hypnotherapie.nl). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

Afspraak maken
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Dit kan gemakkelijk via email: therapie@praktijkdebird.nl of kunt u mij mobiel bellen of een tekst sturen naar: 0650887711 of bellen/inspreken op tel. nr: 058 7850671(vergeet daarbij niet uw telefoonnummer te vermelden). 

Ik hoor graag van u.