Informatie

Coronavirus – videoconsulten

Door de huidige situatie rond het coronavirus behoort onlinetherapie tot de mogelijkheden. U kunt, vanuit uw vertrouwde huiskamer de therapie volgen. Wat u daarvoor nodig heeft is een comfortabele stoel en een ruimte waar u niet gestoord kunt worden.
Om met u in contact te komen, wordt er gebruik gemaakt van een geschikt platform via internet. Het is in de medische wereld gebruikelijk platform. Uw persoonsgegevens worden beschermd volgens de geldende AVG-privacy wetgeving.

Deze vorm van behandeling kan bij veel verschillende psychische en fysieke klachten toegepast worden en is even effectief als de behandeling op locatie. U verteld mij waaraan u wilt werken en dan bepalen wij samen hoe de behandeling verder wordt ingericht. Dit is hetzelfde als bij een behandeling op locatie.
Onlinetherapie wordt al jaren (ook in mijn praktijk) met succes gebruikt. De kwaliteit van de consulten wordt gewaarborgd volgens de richtlijnen van de NBVH-beroepscode.

Tarieven
Intake, therapie, onlinetherapie, EMDR               1a 1,5 uur            €60,- a  €90,-

Vergoeding
Consulten worden door de verzekeraars geheel of gedeeltelijk, vanuit een aanvullende verzekering vergoed en vallen buiten het eigen risico.
Neem daarvoor contact op met de verzekeraar om te zien of u hiervoor in aanmerking komt. Vergoedingen vindt u hier.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat in bepaalde gevallen werkgevers of uitkerende instellingen bereid zijn de kosten voor therapie te vergoeden in het kader van professionalisering, preventie, verkorting van ziekteverzuim.

De duur van een sessie is gemiddeld 1 á 1,5 uur.

Geheimhouding
De NBVH therapeuten moeten zich houden aan de ethische code tot geheimhouding, alle informatie die u mij verstrekt, is vertrouwelijk. Er wordt alleen contact met derden opgenomen na overleg en met toestemming van de cliënt.

Klachten
Mocht u ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (www.hypnotherapie.nl). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

Afspraak maken
Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Dit kan gemakkelijk via email: therapie@praktijkdebird.nl of kunt u mij mobiel bellen of een tekst sturen naar: 0650887711 of bellen/inspreken op tel. nr: 058 7850671(vergeet daarbij niet uw telefoonnummer te vermelden). 
Ik hoor graag van u.