Regressietherapie

Regressie betekent teruggaan in de tijd naar gebeurtenissen die aan de oorsprong staan van de huidige problemen. In de jeugd ontstaan postulaten, belemmerende overtuigingen, die de persoon in het latere leven verhinderen zichzelf te zijn. Er kunnen dan generalisaties en vervormingen van de werkelijkheid ontstaan. De persoon handelt niet meer vanuit zijn of haar ware zijn, maar vanuit overlevingsstrategieën.