NLP

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Deze methode wordt gebruikt om het gedrag en het denken van mensen te begrijpen en in de gewenste richting te helpen veranderen.
NLP stelt mensen instaat om inzichten te verkrijgen in hun doen en laten en dit vervolgens in de gewenste richting aan te passen of waar nodig te veranderen.

Wat houdt NLP in?
Neurologie – Ons neurologische systeem heeft alle eerdere ervaringen in ons leven opgeslagen.
Linguïstiek – Heeft alles te maken met taal en communicatie. Communiceren doen we door middel van zowel verbale- en non-verbale communicatie.
Programmeren –gaat over keuzes maken, aanleren, afleren of veranderen, om zodoende onze doelen te bereiken.

De manier waarop wij als mensen waarnemen is per individu anders. Wanneer we door ons doen en laten onszelf belemmeren, kan dat stress en depressieve gedachten geven. Maar als we ons bewust worden van hoe wij waarnemen en welke gedachten we daarbij hebben, kunnen we met behulp van NLP vaste denkkaders en patronen doorbreken. Zodra dit gebeurt worden de potentiële mogelijkheden en kwaliteiten in de mens vrijgemaakt. Daardoor worden doelen behaald en prestaties verhoogt.

Binnen NLP wordt gebruik gemaakt van o.a. coaching technieken.